Incompany

Kwaliteit ontvouwen in organisaties

Maatwerkaanpak

Roias heeft veel expertise in het ontwerpen en uitvoeren van maatwerk trainingen en interventies op het gebied van organisatieontwikkeling. Door mijn lange loopbaan als adviseur/trainer bij in-company trajecten, is de ontwikkelvraag die om een maatwerkaanpak vraagt, bij mij in goede handen.

Tijdens een uitgebreide intake definieer ik samen met de opdrachtgever(s) welke interventie passend is om het gewenste ontwikkeldoel te bereiken. Ik betrek hierbij graag de doelgroep zelf, zoals het directieteam, het managementteam, een groep leidinggevenden of medewerkers bij het vormgeven van het programma. Op basis hiervan schrijf ik de offerte, en leg ik het definitieve programma aan de doelgroep voor. Tijdens de uitvoering hiervan kan ik moeiteloos doelen bijstellen als de groep daarom vraagt; het programma sluit hierdoor altijd aan bij de actualiteit van het leermoment zelf. Deze aanpak blijkt voor veel opdrachtgevers een succesvolle formule. Hieronder beschrijf ik drie onlangs door mij uitgevoerde maatwerktrajecten.

Leiderschapsontwikkeling coordinatoren

Om de verantwoordelijke managers te ontlasten, werd een tussenlaag van vijf coördinatoren aangesteld. Tijdens een intake formuleerden zij wat hen moeilijk/lastig leek in de uitoefening van hun nieuwe rol. We kwamen tot een aanpak van vier trainingsdagen met een tussenliggende periode van telkens een maand. Met elkaar prioriteerden we de leerdoelen, en maakten een programma opzet. Op iedere trainingsdag startten we met het integreren van de actualiteit van de werkvloer in het programma. Na het traject was een hechte groep ontstaan, die nu nog steeds intervisiebijeenkomsten organiseert. Hoe je dat het beste vormgeeft, hadden we ook in het leerprogramma opgenomen.

Teamcoaching directieteam

Een directieteam wilde de onderlinge samenwerking versterken; het directieoverleg leverde vaak onbevredigend resultaat op. Op verzoek woonde ik een overleg bij, en deed mijn waarnemingen. Die lichtte ik toe tijdens de intake, waarna de leden met elkaar bespraken welke doelen zij tijdens de teamcoaching wilden bereiken. We kwamen overeen dat we in drie bijeenkomsten van één dag gingen werken aan het vergroten van bewustzijn op het proces. Hierdoor ging de effectiviteit van de vergaderingen met sprongen vooruit. Er ontstond helderheid hoe er ruimte kon zijn voor ieders visie, zonder het gezamenlijke belang uit het oog te verliezen. Op individueel niveau leerden de deelnemers welke gedragspatronen actief worden tijdens het overleg, en welke invloed dit heeft op de besluitvorming. Na drie bijeenkomsten nam ieder lid persoonlijk verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van het geheel; daartoe stond hen een instrument ter beschikking, dat zij met elkaar onder mijn leiding definieerden. Dit traject krijgt ieder jaar een vervolg in de vorm van een “onderhoudsdag” waar het team werkt aan actuele teamvraagstukken.

Opleiden interne teamcoaches

Tijdens het fusieproces wilde een organisatie op projectmatige wijze de expertise van twee organisaties bij elkaar brengen. Omdat het proces stokte op samenwerking binnen de projectgroepen, adviseerde ik een zestal teamcoaches op te leiden om de samenwerking binnen de projectteams te ondersteunen. Het werd een training van drie hele dagen met een tussenliggende periode van steeds twee weken, plus een afsluitende “learning-on-the-job” activiteit, waarbij de coaches tijdens het begeleiden van een echte projectgroep werden gecoacht door mij. Lang nadat het projectmatig werken voorbij is, profiteert de organisatie van de vaardigheden van deze teamcoaches.

Professionalisering adviesraad

De adviesraad van een ziekenhuis wilde zich verder professionaliseren. Tijdens de intake van twee uur, werd duidelijk waar de schoen wringt naar diverse klantgroepen binnen de organisatie. Ook wilde de groep leren hoe zij meer op elkaar afgestemd opereren, en waren er vragen over persoonlijke effectiviteit. In een traject van vier halve dagen die samenvielen met de reguliere vergadermomenten, werkten we aan alle doelen. Enkele dagen voor iedere bijeenkomst stuurde de voorzitter mij een mail met de actuele leervragen, waar ik dan het programma op afstemde. Aan het eind van het traject gaf de groep aan in dit relatief korte tijdsbestek méér geleerd te hebben dan in welke standaardtraining dan ook.

“Gea staat bij ons bekend als een zeer gewaardeerd organisatieadviseur coach en trainer die haar expertise steeds weer optimaal laat gelden. Kenmerkend voor haar werkwijze is een gedegen voorbereiding, het ontwerpen van aantrekkelijke en vooral resultaatgerichte programma’s, en de samenwerking die zij hierin zoekt met de vaste medewerkers van de organisatie om een goede aansluiting te garanderen. In de uitvoering is Gea als trainer/ procesbegeleider bijzonder scherp en toch zorgvuldig. Haar integriteit is hierin altijd voelbaar.”

Petra Osborne (Opleidingsadviseur)

“De sessies met Gea kwamen voor mij als geroepen (…) in de praktijk betekent dit dat ik mensen veel sneller aanspreek en vragen stel waardoor ik mijn functie veel beter uitvoer. Ik ben niet geworden die ik wilde zijn, maar zie nu beter wie ik altijd al was. (…) Je hebt mijn leven veranderd door mij anders naar mezelf te laten kijken en door mezelf bewust te maken van mijn potentieel.”  

Voorzitter Adviesraad